Skip to content

F3 Kamratförening

svendeites

Logga in

KÖFK bildades den 23 april 1981

Föreningens ändamål är att bevara och främja Östgöta flygflottiljs och
Malmens minne och historia samt verka för stärkande av samhörigheten
bland före detta anställda, värnpliktiga och frivilligpersonal
samt övriga
av föreningen intresserade.

 

   

 

Det ursprungliga namnet var Östgöta Flygflottiljs Kamratförening, ÖFK, men för att inte förväxlas med
Östergötlands FältrittKlubb, ÖFK, kompletterades med Kungliga 1983 och namnet blev nu
Kungliga Östgöta Flygflottiljs Kamratförening, KÖFK.
Initiativtagare till bildandet var Åke Wendel och föreningens förste ordförande blev den siste flottiljchefen på F 3, överste Gösta Norrbohm.
Föreningens ändamål är att bevara och främja Östgöta flygflottiljs och Malmens minne och historia samt verka för stärkande
av samhörigheten bland före detta anställda, värnpliktiga och frivilligpersonal samt övriga av föreningen intresserade.

Du som är intresserad av att bli medlem i kamratföreningen kan betala in medlemsavgiften,
som för närvarande är min. 100 kr/år, på vårt Bankgirokonto 336-3181.
Ange namn, adress, tfn nr och gärna födelseår och datum samt E-postadress.

Våra föreningslokaler finns i Flygets Hus, f d Underofficersmässen i Malmslätt

Besökare

Vi har 85 besökare och inga medlemmar online

Användare
5
Artiklar
79
Artiklar visade
186110