Skip to content

F3 Kamratförening

svendeites

Logga in

Kamratföreningen höll årsmöte i Flygets Hus den 25 april 2014 enligt sedvanliga rutiner. Flertalet av föreningens medlemmar och hade slutit upp. Många medlemmar kommer tidigt till årsmötet för att träffa och diskutera gamla minnen över en kopp kaffe med tillbehör. Föredragshållarna som föreningen bjudit in, lämnade återbud p.g.a. tjänsteuppdrag. Föreningens ordi­narie ordförande valdes till ordförande för års­mötet och besluten klubbades snabbt igenom utan större diskussioner.

· Parentation hölls över 6 kamrater som lämnat oss sedan förra årsmötet.

· Kassören redovisade föreningens eko­nomi och nästa års budget

· Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013

· Beslutades att medlemsavgiften be­hålls oförändrad, min 100: - för 2015

· Föreningen har just nu 192 betalande medlemmar

· Ingvar Jäderlind valdes till ordförande i ett år
Ledamöterna Hans Mårtensson, Ronny Perfect och Stellan Andersson omvaldes på två år

· Suppleanterna Stig-Olov Carlsson och Birgitta Green omvaldes på ett år

· Revisorerna Per-Olof Lindström omval (1 år), Bo Agnegård nyval.(1 år)

· Revisors­suppleanterna Christina Huitfeldt och Sören Staaf nyval, omvaldes på ett år

· Valberedningen Åke Medbrandt och Irene Liljebäck omvaldes på ett år

Under övriga frågor informerade ordföranden hur samverkan mellan kamratföreningen och heli­kopterflottiljen och om övriga kamratförening­ars förhållande till respektive förband och till försvarsmakten i övrigt. Föreningen har inte lyckats nå någon överenskommelse med Helikopterflottiljen angående ekonomiskt stöd till föreningen. Vi kommer tillskriva Hkpflj. och föreslår att vi genomför ett möte där vi åter får presentera vårt avtalsförslag och Hkpflj. får redovisa vilka kontakter de haft med HKV och andra flygvapenförband.

Kassören redovisade föreningens ekonomi och utveckling på sikt kommer att förändras om inget ekonomiskt stöd ges från Hkpflj.

Medlemsavgiften måste höjas 2017 – 2018 och subventionering för våra möten minskas. Föreningens kapital är förbrukat 2018 – 2019.

Föreningen kommer undersöka om vi kan erhålla bidrag från Linköpings kommun till vår verksamhet.

Åke Magnusson informerade att ÖFS har beslutat om hyreshöjning för våra föreningslokaler för 2015.

Efter årsmötesförhandlingarna serverades middag i vanlig ordning. Middagen bestod av förrätt (kräftsoppa), varmrätt (inkokt kall lax, potatis, romsås och sallad)) och dessert (ostkaka, grädde och hallonsylt).

Vitt vin/vatten, kaffe och kaka noga utvalda av vår källarmästare Hans Mårtensson

Som alltid hade Anita och Hans Mårtensson tillagat maten med största värme, kunskap och kärlek.

Arbetsuppgifterna med dukning av borden har tilldelats styrelsens respektive. Uppgifterna i köket delas av styrelsen med HB, Leif. Stellan, Ronny och Birgitta på ett förtjänstfullt sätt. Sen har vi vår eminente kassör Berndt som håller i både flaskor och kassalåda.

”Ordföranden hoppas och tror att han fyller en social funktion bland medlemmarna”.

Ni som inte var där gick miste om en riktigt god middag och sammankomst.


Vill du se flera bilder från årsmötet kan du klicka på BILDER här

Ingvar Jäderlind/Sture Axelsson

 

 

 

Besökare

Vi har 80 besökare och inga medlemmar online

Användare
5
Artiklar
79
Artiklar visade
186138